Odborné

medRxiv

Aplikační povrch LED světla v malém provedení pro antibakteriální fototermální terapii zprostředkovanou pomocí ICG.

Nikinmaa S, Meurman J, Moilanen N, Sorsa T, Rantala J, Alapulli H, Kankuri E, Kotiranta A, Auvinen P, Pätilä T.

Úvod

Antimikrobiální fotodynamická terapie (aFDT) byla zavedena jako doplňková metoda pro dentální hygienu. Ačkoli antibakteriální a antiplakové účinky vyplývající z aFDT již byly prokázány, účinky na biologickou flóru bakterií nebo biomarkery časné gingivitidy nebyly dosud zkoumány.

Metody

Do studie bylo zařazeno patnáct zdravých dospělých. Horní premoláry (4. a 5.) byly zkoumány na obou stranách horní čelisti. Po pečlivém škálování a hoblování kořenů byl horní čelistní oblouk ponechán bez jakéhokoli mechanického čištění po dobu čtyř dnů. Náhodně vybraní jedinci ze studie byly vystaveni čištění strany horního zubního oblouku. Po počátečním odběru vzorku byla ústa vypláchnuta pomocí ICG a následně bylo po dobu osmi minut aplikováno 100 J / cm2 810 nm světla. Čištění se opakovalo denně po dobu čtyř dnů. Lokalizace ICG po proceduře vypláchnutí úst byla měřena po každém čištění, zobrazením v blízké infračervené oblasti. Byl měřen plak, bakteriologická identifikace 16S rRNA a vzorky metaloproteinázy 8 (MMP-8) gingivální crevikulární tekutiny (GCF). Fluorescenční zobrazování ukázalo přilnavost ICG k zubnímu plaku, což umožnilo lokalizované ošetření v cílovém místě.

Výsledky

Antimikrobiální fotodynamická terapie vedla k významnému snížení tvorby plaku. Analýza 16S rRNA sekvenování zjistila redukci druhů bakterií Streptococcus, Acinetobacterial, Capnocytophagal a Rothia a nárůst bakterií Neisseria a Hemophilus na straně ošetřené aFDT. Ve druhé skupině nárust bakterií byl převážen relativní ztrátou plaku, zatímco diverzita alfa zůstala stabilní. Na ošetřované straně bylo pozorováno snížení celkového množství MMP-8 v GCF, což naznačuje inhibici časné gingivitidy.

Závěr

Závěrem lze říci, že aFDT na bázi ICG je efektivní a snižuje množství známých orálních patogenů s kompenzovaným množením bakterií u druhů souvisejících s dobrým orálním zdravím, beze změny v celkové bakteriální rozmanitosti. Ošetření lze aplikovat konkrétně na zubní plak a protizánětlivý účinek může zabránit rozvoji časné gingivitidy.

https://doi.org/10.1101/2020.09.08.20187161